onsdag, mars 28, 2007

Hva om det ikke stemmer??

Ser ut til at jeg ikke er alene i å tro at mennesket ikke er ansvarlig for f.eks. Golfstrømmen, kosmisk stråling eller sola. I Illustrert Vitenskaps nummer som kommer 23.04 har de en artikkel om kosmisk stråling og dens påvirkning av klimaet. Den kan være verdt å få med seg!

Mer og mer tyder på at den menneskeskapte klimakrisen er en bløff. Bevisene som motsier klimapanelet's konklusjon begynner etter hvert å bli mange og tunge. Når skal noe ta sjansen på å avsløre "kongens nye klær"?

Hvor er den modige lille gutten?