tirsdag, august 21, 2007

Lederen i Arbeider Partiet (AP)

Lederen i avgiftspartiet / Arbeiderpartiet, statsministeren har aldri i sitt liv arbeidet. Helt utrolig! Hvordan er det mulig? Lederen av ARBEIDER partiet har aldri arbeidet?

Han er i mot private skoletilbud men har selv gått i privat skole, samme har hans sønn.. Han har betalt dagmamma svart, men mener han ikke har gjort noe galt. Han bare ga pengene til henne og sjekket ikke om hun betalte skatt eller oppga det for beskatning.

Det er med andre ord andre regler for han, vi andre som har ansatte PLIKTER å trekke skatten fra lønnen til ansatte FØR lønnen utbetales og senere betale det inn til kommunekassereren. I hvert fall etter loven.

Liv og lære er, som det alltid har vært, to forskjellige ting.

Heia Norge!