søndag, mars 15, 2015

"Bortreist", uredelig aktivist.

Hvem vet mye om GMO? Altså genmodifiserte planter ..? Lars Haltbrekken (bildet) i Naturvernforbundet var på Dagsnytt 18 for noen dager siden og hørtes svært bekymret ut. Visstnok har det kommet en ny GMO av no slag som han mente skulle være helt fryktelig. Den hadde fått satt inn et gen som gjorde at planten produserte gift, denne giften tok livet av sommerfugler, som for planten er et plagsomt skadedyr og for bonden økonomisk utfordrende. Han mente også at denne giften ville slippe ut i naturen og være svært skadelig og giftig for miljøet. Denne planten hadde blitt godkjent for produksjon (dyrking) noen steder, men ikke i Norge, men var godkjent for import. Haltbrekken mente dette var problematisk, hvordan kan man godkjenne et genmodifisert produkt for import men ikke for produksjon, altså dyrking? Videre mente han at dette viste at myndighetene med dette vedtaket også var bekymret for at denne giften ville havne ut i naturen.

Ok, det er bakteppet. Jeg kjenner ikke dette feltet innen vitenskapen, men om man anvender logikk, hvor langt kommer man da i å fastslå hvor farlig dette er?
Først, la oss sjekke hva vi vet. Planter er organiske organismer, som også dyr er. Gift produseres mange steder i naturen, både av planter og av dyr, f.eks er potetplanten giftig, slanger produserer gift, maneter produserer gift .. osv. Om Haltbrekkes frykt er rett burde Australia vært livløs, hvor de som besøkte verdensdelen ville vasse rundt i slangegift. Om Haltbrekken har rett, burde havene være øde, gift-fylte univers. Om Haltbrekken har rett, burde potetåkrene være gift-åkere ute av stand til noen form for vekster, og insektene ville ligget strødd.
Nå er jo ikke det realiteten, - hvorfor? Selvfølgelig fordi gift produsert i naturen er nedbrytbart som alt annet i naturen, og varmere og fuktigere det er, fortere går prosessen. Og selv om noe er giftig for mennesker, betyr ikke dette at det er skadelig i naturen, som f.eks giften i maneter.

Ok, hva med at det er tuklet med av mennesker? Igjen, først det vi vet.
Endringene i genene kan naturlig være mange ganger større enn de vi her snakker om mellom en generasjon av planter, til neste. Mennesker endrer noen få gener ved å sette inn andre gener fra andre planter, alt er fortsatt naturlig, men altså en ny artig blanding. Og siden planten ikke dør, eller støter disse genetiske endringene bort, da er det jo greit for plantene.

Ok, hva med om det er skadelig å spise? Når kyra skal insemineres kommer veterinæren med sæd i tube og setter inn. Dette er å slenge alt av de genetiske terningene opp i lufta og ingen vet helt sikkert hvilke genetiske egenskaper kalven vil få. Bruker vi logikken til Haltbrekken burde kalvekjøtt være totalt utelukket som mat, vi vet jo ikke, vi kjenner jo ikke alle genetiske egenskaper til denne kalven. Eller lammet, eller laksen .. Men sånn er det ikke, pussig nok. Nå er det omvendt, det vi ikke kjenner, det er trygt. Tilsvarende, det vi faktisk kjenner mer til er ikke trygt! Men som sagt, dette er ukjent farvann for meg, i could be wrong.

PS! Grunnen til at ikke denne genmodifiserte planten ble tillatt dyrket i Norge var .. De skadelige sommerfuglene lever ikke her, - hva skal man med medisin for en sykdom man ikke har. Haltbrekken forsto aldri dette under diskusjonen i Dagsnytt 18. Jo da hehe, det ble forklart for ham, men læll kjørte han innøvd manuskript.

Mottatt svar fra Naturvernforbundet 17.03.2015

"Det er nok ikke bare fordi vi ikke har sommerfuglen som gnager på maisplanten at Miljødirektoratet ikke vil tillate den dyrket i Norge. Giften i planten kan ha skadelig virkning på organismer i jorda og de legger til grunn at man etter hvert vil få økt bruk av sprøytemidler som følge av at innsektene utvikler resistens.

Det er bra Miljødirektoratet er opptatt av naturen i Norge, men de burde vært opptatt av naturen andre steder også. Det er de ikke når de tillater import."

Mitt svar, samme dag:

Det er nokså oppsiktsvekkende at dere fortsetter på den samme visa.
Genene som settes inn i planten gjør planten giftig for noen insekter, vi snakker altså kun om planten, selvfølgelig, i dette tilfellet inklusive maiskolben! Dvs. ikke naboplanten, ikke jordsmonnet og ikke grunnvannet. Giften er inne i planten, en del av planten. Når planten dør vil giften gå i forråtnelse, som resten av planten og uskadeliggjøres som all annen organisk materiale. Om deres logikk er rett ville f.eks potetåkrene være forgiftet etter innhøsting av poteter iom. at potet-plantene er naturlig giftig, i hvert fall for mennesker, planten altså, ikke potetene, og planten blir liggende på åkeren og pløyd ned i jordsmonnet.. Om det er snakk om mais eller andre planter er i denne sammenheng underordnet, samme prinsipp kommer til anvendelse åkke som.

En annen positiv bivirkning av denne genmodifiseringen er at man trenger mindre sprøytemidler. Du skriver at man trenger mer, "etter hvert" fordi insektene vill utvikle resistens. Hvor har dere (eller Miljødirektoratet) dokumentasjon på det? Og om så er tilfelle, vil det bli mer enn det det er nå?
Insekter er ikke virus eller bakterier, utviklingen går mye seinere hos insekter enn hos bakterier og virus fordi generasjonsskiftet foregår på en helt annen tidsskala. Samtidig gjør genteknologien også framsteg.  

Til sist, hvor i Norge dyrkes mais? Spania er vel så langt nord den dyrkes i nevneverdige mengder. Med det kaldere klima vi er på vei inn i, vil vel også Spania bli for kaldt etter hvert.