onsdag, januar 09, 2008

Lyst til å bli forsker?

Skriv en liten notis om klimaet. Konkluder med at endringene skyldes mennesket. Om du vil skrive en begrunnelse for hvorfor du mener endringene skyldes menneskelige aktiviteter, så husk at begrunnelsen ikke behøver å være riktig eller mulig å etterprøve.

Send det til FN's klimapanel.

I neste IPCC rapport vil du da være oppført som forsker.. (nr. 2501)

Om du er forsker og ønsker å ikke være det lenger: Skriv noe kritisk til påstandene om at klimaendringene skyldes meneskene. Vips - nå er du ikke forsker mer.