søndag, mai 04, 2008

Klima / matproduksjon.

Gjennom hele jordas historie har det blitt omsatt CO2. For nesten 200 millioner år siden var CO2 nivået over 10 ganger høyere enn i dag, går man lenger tilbake så var nivået enda høyere. CO2 har blitt deponert i forskjellige former som olje, gass og kull i tillegg til på havbunnen. Forskning viser at denne prosessen er kommet så langt at nivået er nede på et nivå som er på grensen til hva planter kan klare seg på, - eller med. Om all CO2 utslipp kuttes vil nivået fortsette å synke fordi CO2 vil fortsette å magasineres / deponeres og på et eller annet tidspunkt vil plantene slik vi kjenner de i dag dø ut. Hvilke arter som vil klare seg vil vise seg. Men det er ikke urimelig å anta at det vil ramme jordbruket og dens matplante-produksjon også. Industrialiseringen og dens bruk av fossilt brennstoff og brenning av kull har kanskje kjøpt oss mer tid. Om vi spoler tilbake i tiden og ser på artsmangfoldet da CO2 nivået var høyere så er det et faktum at plantene var større, skogene var mer frodig, planteeterne var større og rovdyrene var større. Den sammenhengen er det dessverre ikke mange som ser.. ennå.

1998 var det varmeste året som er målt de siste tiårene. Siden da har temperaturen sunket, og det selv om CO2 nivået har økt. Nedsmeltingen av isen på sydpolen sommeren 2008 var under halvparten av gjennomsnittet for de siste 20 år. Sammenhengene er med andre ord ikke åpenbare.