lørdag, september 15, 2012

Noe å tenke på!

Forskning viser at et varmere klima øker hastigheten på kjemiske prosesser i atmosfæren, deriblant opptak og magasinering av CO2 i havet, i følge National Geographic, Jorden under lupen: Jordens død, sendt 15. september 2012.

Dette er jo kunnskap som strider mot klimahysterikernes skremselspropaganda. De hevder at økt mengde CO2 i atmosfæren vil gjøre kloden varmere som i sin tur igjen vil føre til mer CO2 i atmosfæren osv., en ond sirkel mao. Jeg velger å ikke tro på de 2000 barna SV bruker som rådgivere, følgelig tror jeg ikke på en menneskeskapt global klimaendring fordi de naturlige prosessene ser ut til regulere seg selv, i hvert fall om man skal tro på forskerne.

Atmosfæreforsker James Kasting er en av veldig få som har beregnet/forsket på hva en reduksjon i CO2 nivået vil bety for plantene (deriblant matplanter). 50% reduksjon av CO2 i atmosfæren vil medføre at 95% av alle planter vil dø ut, også dette i følge National Geographic, Jorden under lupen: Jordens død, sendt 15. september 2012.

Noe å tenke på..