tirsdag, september 25, 2012

Urimelige avgifter.

I gjennomsnitt produserer og slippes det ut 190 kg. Ozon ved hvert lyn som, i gjennomsnitt, tilsvarende årlige utslipp fra 3650 biler. Daglig slår lynet ned 3 millioner ganger, eller over 100 lyn i sekundet. Lyn forårsaker mer enn 17000 skogbranner årlig og forårsaker at mer enn 8000 km2 skog forsvinner i USA alene.
90% av all Nitrogenoksid (NOX) som slippes ut årlig, skapes av lyn.

Jo mer man gidder å sette seg inn i de prosessene som foregår rundt oss, jo mer ser man at miljøhysterikerne kun farer med tull. Følgelig er det helt urimelig at man har CO2 og NOX avgift på drivstoff.