lørdag, november 17, 2012

Umoralsk å tvile?

Når det gjelder klimadebatten er det skrevet og sagt mye. Det er umoralsk å tvile, sa Gro Harlem Brundtland i Dagbladet i mai i år. Noen måneder tidligere markerte samme avis et mulig bunnpunkt i norsk klimajournalistikk. Men artikkelen Får råd fra klimabøller er likevel symptomatisk for måten klimaproblematikken nå håndteres, både i media og i politikken: De som har et avvikene standpunkt skal svertes, mistenkeliggjøres og henges ut.

Klimadebatten er i ferd med å avgå med døden. De siste 16 år  er det ikke blitt varmere, selv om utslippene har økt kolossalt. Selv de mest hysteriske av hysterikerne vedgår nå, jeg velger nå å bruke en liten omskrivning, at de er fullstendig på viddene og uten noen form for troverdighet i saken. Men dessverre ser ikke de slik på det. Maset om de snarlige menneskeskapte klimaendringene fortsetter, selv om faktum er at det alltid har vært store svingninger i klimaet på jorden. De siste 6000 år har klimaet på jorden, i geologisk sammenheng, vært usannsynlig stabile. Følgelig har ingen kontroll på framtidige endringer, som garantert vil komme, kun snakk om tid.

Jeg irriterer meg over at "alle" mener noe om klimaet uten å sette seg inn i fakta (de vi faktisk kjenner), de siste forskningsresultatene, målinger fra satellitter, prøver fra sedimenter, isotoper, geologiske prosesser, kjemiske sammenhenger, forskningsmetoder osv.

Det er skuffende at fremtredende politikere ikke tilegner seg ny viten, men fortsetter å messe på den samme leksa som de ved letthet hadde fått korrigert og oppdatert. Men det er vel ikke formålstjenlig.