onsdag, desember 05, 2012

Den norske kronen er rekordsterk

I alle valg jeg har fulgt med på har vi blitt advart mot uforsvarlig pengepolitikk, spesielt har det rødbrune spetakkelet vært hissig på å gjenta den leksa de 2 siste valgkampene, og da trukket fram Fremskrittspartiets økonomiske politikk for å skremme oss. En uforsvarlig pengepolitikk vil gi sterkere krone som igjen vil sette arbeidsplasser i fare, har budskapet vært.

Nå viser det seg at en såkalt forsvarlig pengepolitikk gir samme utslag, rekordsterk krone med påfølgende fare for konkurser i konkurranseutsatte næringer. Dette viser bare at det rødbrune spetakkelet ikke har snøring, - på det heller. Skrivebordsteoretikere bommer som regel ute i den virkelige verden.