mandag, desember 10, 2012

EU - Fredspris.

EU mottok fredsprisen i dag. En mer verdig vinner kan man vanskelig finne. Ikke fordi de nødvendigvis har skapt så mye fred, men fordi de har bidratt til å forhindre krig. Etter 52 millioner døde og et Europa i flammer i den andre verdenskrig, er det på tide at EU får en slik markering. EU bør inkludere alle land i Europa, med hver sine historier og særegenheter, hvert individuelle land med egne lover og regler, etnisitet osv. Den beste overnasjonale organisasjonen til å sikre dette er pr. a dag EU.

At Norge ikke er med skyldes (som alltid) Arebeiderpartiet (AP). Som med sin skattepolitikk søker å gjøre alle til klienter og avhengig av forskjellige typer støtteordninger for å klare seg økonomisk og som en konsekvens har skapt grobunn for ufattelig mange særorganisasjoner. Alle opprettet for å ivareta sine snevre interesser og uten tanke for helheten. Hvor latterlig dette er fikk vi se bl.a. i 94.
Bønder som var redd både maten i EU, kyr i EU, regler om matsminke osv., fiskere som var redd portugisiske fiskere ville ta med seg torsken og atter andre som fryktet at Tyskland skulle flytte norske fosser ut av Norge. Et godt eksempel på AP's manglende forståelse av hva de holder på med.

Kritisk presse kjøpes (pressestøtte) og andre kritikere blir både direkte og indirekte, åpent og i det skjulte "kneblet".. Men men, det er i hvert fall en god dag for freden, gratulerer EU!