onsdag, juli 30, 2014

Åpent brev sendt til CICERO Senter for klimaforskning.

Hei.
Jeg må si jeg er mektig imponert over nivået på deres publikasjoner. Tenker spesielt på deres svar til skolene i forbindelse med Klimarealistene’s informasjonshefte om klimaendringene.
Tross omfattende forskning gjennom årtier finnes det ingen belegg for at Carbon Dioxide CO2) driver temperaturen, hverken opp eller ned. Tvert om, på grunn av denne omfattende forskningen vet vi i dag at Carbon Dioxide (CO2) kun har en teoretisk, ikke målbar effekt på temperaturen.

Ref. Dr. Roy Spencer, Dr. Richard Lindzen, Dr. Willy Soon, Dr. Tim Ball, Dr. Don Easterbrook etc. etc.

At dere hevder å ha belegg for noen menneskeskapt klimaendring, framstår i så måte som kun useriøst. Å henvise til IPCC., som selv hevder (etter rapport AR5 ble offentliggjort) at temperaturen kun vil øke med 0,7 – 1,2 C. hvorav det meste alleredet har funnet sted (metning i atmosfæren av Carbon Dioxide, CO2, albedoeffekt osv.) bare ytterligere bekrefter en ikke-vitenskapelig, aktivistisk tilnærming til saken. For øvrig, vitenskapen vedtar ikke sannheter ved å telle stemmer eller håndsopprekning (vel, IPCC har vel vært innom), jeg mener seriøs vitenskap. John Cook (97% Cook et Al. global swindle hoax) og andre  håndsopprekningsundersøkelser blir vel i overkant useriøst selv for dere. Bare minne dere på den moralske siden av saken. Og henviser i så måte til FN selv, tilbake til 2007 Herr Jean Ziegler, UN Right-to-Food Rapporteur, 2007 – who said; “When millions are going hungry, it is a crime against humanity that food should be diverted to biofuels.” And that is why i think it’s important to get the science right, not the right science! Den “Arabiske våren” var et resultat av at matprisene gikk opp, ja – pga. klimasvindelen dere nå aktivt forsvarer uten å ha grunnlag for noe slikt i vitenskapen. Det vil komme en tid etter at denne galskapen, når denne pendelen går den andre veien. Når folk får vite hvor mange millioner menneskeliv denne svindelen har tatt, som dere har bidratt til – med vitende og vilje.
Crime agains humanity – Og dere er en del av dette – Umoralsk, uvitenskapelig, aktivistisk, basert på løgn, fordreining av fakta, unnlate å fortelle fakta, holde tilbake fakta, kort fortalt gjort vitenskapen korrupt.

Roald J. Larsen