søndag, september 21, 2014

CICERO - Senter for Klima "forskning".

Tidligere brev ble naturligvis ikke besvart av Cicero. Aktivister tar ikke sjansen på noen debatt. Kritikere skal ties i hjel. Samme framgangsmåte som IPCC benytter. Årsaken er at de ikke har noen bevis for sine påstander og de blir skikkelig amper om du påpeker dette enkle faktum. Oppvarmingen deres datamodeller sier vi skulle ha hatt, gitt den enorme økningen i CO2 de siste 16 - 26 år, er rett og slett ikke der. Deres teorier er falsifisert av naturen selv, CO2 driver ikke temperaturen, ikke i dag, ikke i går og ikke i framtiden.
Antarktis fryser over av is, i mengde og utbredelse vi aldri tidligere har sett eller målt. Vi er nå oppe i 52 forskjellige forklaringer for hvorfor vi ikke ser noen oppvarming selv om CO2  nivået har vært over 400 ppmv. en rekke ganger de siste 3 år. Himmelen skulle, ble vi fortalt, "falle" om CO2 nivået bikket 400 ppmv. og naturen ville gå inn i en "dødspiral" med en skummel "run-away" effekt. Det skjedde som kjent ikke. I stede ser vi et CO2 nivå hvor vi må over 3 år tilbake i tid for å finne tilsvarende, samme lave nivå.

Forskning siden 1988 har ennå ikke klart å bevise menneskeskapt global, farlig oppvarming. Med det vi vet i dag, vil de heller aldri klare det.

Menneskeskapt global oppvarming er en svindel!

Koster 1 milliard us dollar, hver dag. Tilsvarer 1 norsk statsbudsjett - hver dag!

Gir høyere matpriser som gjør at millioner suler.

8000 barn dør daglig, mange pga. matmangel pga. for høye priser.

Fakta om klima og seneste forskning - på norsk, finner du her ..