tirsdag, april 15, 2014

Flyet har lettet.

De fleste er nok enige i at det ikke er noen grunn til bekymring i klimaspørsmålet siden fakta ikke underbygger noen slik bekymring, ikke er noen klimaendring som kan tilbakeføres til menneskelige aktiviteter observert heller. Den teoretiske temperaturøkningen ved økt konsentrasjon av Carbon Dioxide (CO2) er så liten at den 1. ikke kan måles på grunn av "støy" (dvs. de naturlige variasjonene "drukner" den teoretiske). Eller 2. Vi har ikke teorier eller instrumenter gode nok pr. i dag til å faktisk måle virkningen av Carbon Dioxide (CO2) utslipp fra menneskelige aktiviteter og skille de fra de naturlige (vi kan faktisk ikke måle virkningen av Carbon Dioxice (CO2) i det hele tatt, selv med dagens nivå på 388 ppm.)

Konklusjon - i begge tilfeller - ufarlig!

Og de fleste nøyer seg med det. Men det er en annen side av dette, en side som er rett ut  skremmende, og det er den økonomiske siden dersom den blir iverksatt - noe som vil medføre begrensninger i tilgangen på energi. Der ligger også tankekorset “vannmelonene” ikke ser / vil se (Vannmelon pga. at de er grønne utenpå og røde inni, men det kan man diskutere i andre fora).

At miljøpartiene går inn for disse "karbonskattene", kvotesystemene, og såkalt "grønn-økonomi" er en absolutt tragedie for de fattige landene om fullt ut implementert og satt ut i livet, og en skam, intet mindre - en stor skam for oss alle med millioner døde som resultat. Jeg tar på det sterkeste avstand fra denne utviklingen! Hele spørsmålet er blitt politifisert, fakta og vitenskap er blitt irrelevant, som et fly som har tatt av - bakken er - enn så lenge -  irrelevant.