mandag, april 07, 2014

Klima - dokumenterte fakta.

Tidligere har jeg skrevet om Skeptical Science, ref; "A follow-up study by the Skeptical Science team of over 12,000 peer-reviewed abstracts on the subjects of 'global warming' and 'global climate change' published between 1991 and 2011 found that of the papers taking a position on the cause of global warming, over 97% agreed that humans are causing it (Cook 2013).  The scientific authors of the papers were also contacted and asked to rate their own papers, and again over 97% whose papers took a position on the cause said humans are causing global warming." 

Jeg er altså tilbake til konsensus-spørsmålet. Konsensus i seg selv sier ingenting om vitenskapen det er konsensus om og er ikke en god måte å dokumentere eller underbygge argumentasjon på. Men påstanden over er en sannhet med modifikasjoner. Av 11,994 peer-review rapporter vi her snakker om, støttet bare 0,5% teorien om at CO2-utslipp fra mennesket er årsaken bak den temperaturøkningen vi har hatt siden 1950. 600 forskere bidro til IPCC4 og konkluderte med at det ikke var noen påviselig menneskeskapt påvirkning i temperaturøkningen vi i perioder har sett. Det var en man som endret alt.
Det kan du se her; 
Del 1. https://www.youtube.com/watch?v=78C5nArYzY8
Del 2. https://www.youtube.com/watch?v=DGFyfvskcEg
I disse 2 videoene får man alt forklart og dokumentert med alle tenkelige referanser slik at man selv kan sjekke. Tror man forsatt på IPCC's rapporter etter å ha sett dette og selv sjekket dokumentasjonen, spørs om du ikke da burde vurdere å ta barneskolen på nytt.

Tidligere har jeg også lenket denne;
 http://o.b5z.net/i/u/10152887/f/200_scientists_quotes.pdf 
Hvor jeg har framhevet dette for å illustrere at IPCC ikke er ærlig i sin tilnærming til saken; 
"Australian climate data analyst John McLean, author of the study which found the UN IPCC peer-review process is "an illusion." “The IPCC would have us believe that its reports are diligently reviewed by many hundreds of scientists and that these reviewers endorse the contents of the report. Analyses of reviewer comments show a very different and disturbing story. Among the 23 independent reviewers just 4 explicitly endorsed the chapter (on causation) with its hypothesis, and one other endorsed only a specific section." 

Og på Forskning.no fant jeg at også en norsk bidragsyter ikke har blitt hørt i sine innspill til den siste klimarapporten, det er altså fortsatt ingen reell peer-review der i gården.
Link til aktuell side;
http://www.forskning.no/blog/terjewahl/383906


Godeste Terje Whal (Avdelingsdirektør ved Norsk Romsenters avdeling for forskning og jordobservasjon). gjør selvfølgelig gode miner til slett spill og går fort videre. Men dette er veldig typisk for IPCC. Ingen peer-review, ingen vitenskapelig avhandling eller rapport, så hvorfor skal vi ta det alvorlig?