lørdag, april 05, 2014

Klimabløffen.

Illustrasjonen er fra den første IPCC-rapporten, før de begynte å "tilpasse" fakta. Dr. Walter Stark er en havforsker fra Australia.

Her er et sitat fra Skeptical Science (http://www.skepticalscience.com/)
"A follow-up study by the Skeptical Science team of over 12,000 peer-reviewed abstracts on the subjects of 'global warming' and 'global climate change' published between 1991 and 2011 found that of the papers taking a position on the cause of global warming, over 97% agreed that humans are causing it (Cook 2013).  The scientific authors of the papers were also contacted and asked to rate their own papers, and again over 97% whose papers took a position on the cause said humans are causing global warming." 

Og så fra insiden; 

Australian climate data analyst John McLean, author of the study which found the UN IPCC peer-review process is "an illusion." “The IPCC would have us believe that its reports are diligently reviewed by many hundreds of scientists and that these reviewers endorse the contents of the report. Analyses of reviewer comments show a very different and disturbing story. Among the 23 independent reviewers just 4 explicitly endorsed the chapter (on causation) with its hypothesis, and one other endorsed only a specific section." 

Men til det jeg egentlig skulle skrive om, Skeptical Science. I klimadebatten blir dette nettstedet ofte henvist til, som et slags sannhetsvitne. Jeg skal ikke ta for meg alle feil jeg fant der, for det var mange og mange latterlige feil. For min del må de bare flagge feil. Men det jeg hører og leser mest er det sitatet jeg begynte med ovenfor. "Alle" er nå altså enig! Nå vet vi fra tidligere at kritikk ikke blir hørt hos IPCC. Rettelser blir ikke tatt med, innsigelser blir ikke hensyntatt og vi vet også at man har blitt ført opp som deltaker uten og vite det, mot sin vilje og noen har til og med nesten vært nødt til å ta rettslige skritt for å bli strøket. Det er altså denne omfattende enigheten blant tunge aktører og mange framtredende forskere vi bør høre på. Enig!! Problemet er bare at de ikke støtter den tåpelige hypotesen om menneskeskapte klimaendringer. Det ser snarere ut som om de fleste er enige om at noe slikt ikke finnes, mer forskning må til og veldig mange tør ikke flagge det de egentlig mener. Jeg mener man må sette i gang en prosess, rettslig, hvor disse miljøhysterikerne, svindlerne blir skrapt fram fra sine CO2 smurte hull og stilt til ansvar, tvinge fram svar og faktabasert dokumentasjon som tåler dagens lys. All forskning hittil viser ingen påviselig påvirkning, men milliardene flyter i strie strømmer til disse svindlerne. Om ikke IPCC begynner å ta inn over seg genuin og skikkelig forskning og gjør det de egentlig skulle, så bør man bare legge ned hele CO2-pengesluket man i dag kaller IPCC! For, skal man bruke milliarder, så bør det være forskning og reelle resultater som ikke er tuklet med som må legges til grunn. At fremtredende politikere ikke evner å ta inn over seg den overflod av informasjon som finnes, at de ikke evner å skille grums fra gull eller klinten fra hveten, om du vil, det bør fortelle oss at de kanskje ikke er de rette til å styre et land. Sviktende dømmekraft er ikke et egnet redskap i så måte.

Noen referanser: 
http://www.lordmoncktonfoundation.com/home
og 
http://www.lordmoncktonfoundation.com/links

Husk, klimaspørsmål handler ikke om "tro", kun fakta, fakta og mer fakta, usminket og etterprøvbart, uavhengig av hvem "budbringeren" er..